Úřední deska
Tisk článku

Oznámení o výběru místních poplatků v roce 2022

výběr místních poplatků v roce 2022

Vážení občané,

Obecní úřad oznamuje, že úhradu místních poplatků vzhledem k pandemii COVID-19 používejte prosím také v roce 2022 především bezkontaktní platební styk, a to převodem z Vašeho účtu na účet obce č.ú. 32920231/0100 vedeného u KB. Úhradu místních poplatků proveďte nejpozději do 15.3.2022 s uvedením jména a č.p. poplatníka do poznámky k identifikaci platby.

Úhrada v hotovosti je možná ve výjimečných případech v následujících termínech:

V Čakově:

  • 7.3.2022 od 16:00 – 18:00hodin
  • 9.3.2022 od 15:00 – 18:00hodin

V Čakovci:

  • 8.3.2022 od 16:00 - 18:00 hodin v Čakovci v místní lidové knihovně

Výše místních poplatků pro rok 2022 je stanovena dle platných obecně závazných vyhlášek (OZV 2/2021, OZV 1/2020):

!POZOR VÝŠE POPLATKŮ ZA ODPADY JE s platností od 1.1.2022 ZMĚNĚNA dle nové obecně závazné vyhlášky 2/2021 takto:

     - poplatek za popelnice 700,- Kč za každého občana staršího 15-ti let s TP v obc

     - rekreační 700,- Kč/ chalupu a 700,- Kč/za byt nebo rodinný dům, ve     kterém  není  hlášena k pobytu žádná fyzická osoba

Osvobozeni jsou od poplatku děti do dovršení věku 15 let včetně a úlevu 50% po novu mají senioři ve věku nad 75 let (tzn. v roce 2022 76 a starší)- osvobození i úlevy je nutné nahlásit, dle ohlašovací povinnosti, zvlášť pokud nemá poplatník trvalý pobyt v obci nemusí mu být bez předložení dokladu uznána.

Výše poplatků za psy zůstává stejná jako v roce 2021, a to:

- poplatek za psa 300,- Kč prvního psa jednoho majitele

                            450,- Kč za dalšího psa téhož majitele

                            200,- Kč za psa osoby s dosaženým věkem nad 65 let      (tzn. v roce 2022 66 let a více)

                            300,- Kč za dalšího psa osoby s dosaženým věkem nad  65 let    (tzn. v roce 2022 66 let a více)

 

 Výše místního poplatku ze stočného bude upřesněna v druhé polovině února!


Platné obecně závazné vyhlášky pro úhradu místních poplatků najdete na  https://www.cakov.cz/obec/vyhlasky-a-provozni-rady/

Obecní úřad upozorňuje na povinnost úhrady místních poplatků  do 15.3.2022!

Tisk článku