Úřední deska
Tisk článku

Oznámení o výběru místních poplatků v roce 2023

upozornění na termín splatnosti místních poplatků na rok 2023

Vážení občané,

Blíží se termín úhrady některých místních poplatků. S ohledem na jednodušší administraci a zdraví osob používejte také v roce 2023 především bezkontaktní platební styk převodem z Vašeho účtu na účet obce č.ú. 32920231/0100 vedeného u KB, a.s..

Úhradu místních poplatků proveďte nejpozději do 15.3.2022 s uvedením jména a č.p. poplatníka do poznámky k identifikaci platby.

Úhrada v hotovosti je v případě nutnosti možná v následujících termínech:

V Čakově na obecním úřadě:

  • 6.3.2023 od 16:00 – 18:00hodin
  • 8.3.2023 od 15:00 – 18:00hodin​​​​​​​ 
  • 13.3.2023 od 16:00 – 18:00 hodin

V Čakovci:

  • 7.3.2023 od 16:00 - 18:00 hodin v Čakovci v místní lidové knihovně

Výše poplatků pro rok 2023 je stanovena dle platných obecně závazných vyhlášek (OZV 2/2021, OZV 1/2020 a další, které najdete na www.cakov.cz

Výše poplatků na rok 2023 za odpady je stejná jako v roce 2022, a to:

       - poplatek za popelnice 700,- Kč za každého občana staršího 15-ti let s TP v obci

       - rekreační 700,- Kč/ chalupu a 700,- Kč/za byt nebo rodinný dům, ve     kterém  není  hlášena k pobytu žádná fyzická osoba

Osvobozeni jsou od poplatku děti do dovršení věku 15 let včetně a úlevu 50% mají senioři ve věku nad 75 let (tzn. v roce 2023 76 a starší)- osvobození i úlevy je nutné nahlásit, dle ohlašovací povinnosti, zvlášť pokud nemá poplatník trvalý pobyt v obci nemusí mu být bez předložení dokladu uznána.

                         - právnické osoby – výše poplatků je dána platnými smlouvami včetně dodatků.

Výše poplatků za psy na rok 2023 zůstává stejná jako v roce 2022, a to:

- poplatek za psa je v následující výši -  300,- Kč prvního psa jednoho majitele

                                                              -  450,- Kč za dalšího psa téhož majitele

              - 200,- Kč za psa osoby s dosaženým věkem nad 65 let  (tzn. v roce 2023 66 let a více)

              - 300,- Kč za dalšího psa osoby s dosaženým věkem nad  65 let (tzn. v roce 2023 66 let a více)

UPOZORŇUJEME MAJITELE PSŮ, NA OHLAŠOVACÍ POVINNOST dle vyhlášky JAK ÚMRTÍ, TAK POŘÍZENÍ NOVÉHO PSA na obecním úřadě v Čakově.  Jinak Vám může být vyměřen poplatek i za již mrtvého psa a budete jej muset uhradit.

Stočné je vybíráno takto:

  Místní část Čakovec – 50,-Kč/osobu s trvalým pobytem v obci, nebo na rekreační nemovitost připojenou na stávající části staré kanalizační sítě v obci Čakovec k 15.3.2023.

 

Místní část Čakov – úhrada platně uzavřených smluv a zveřejněné kalkulace stočného (aktuálně pevná složka ceny: a) pevná složka 660Kč/ročně pro vodoměry do hodnoty trvalého průtoku do 2,5m3   +  2) pohyblivá složka ceny ve výši 30,04 Kč/m3 vypouštěných odpadních vod).

 

Ostatní místní části a samoty bez kanalizace – žádné úhrady.

Platné obecně závazné vyhlášky pro úhradu místních poplatků najdete na  https://www.cakov.cz/obec/vyhlasky-a-provozni-rady/

Obecní úřad upozorňuje na povinnost úhrady místních poplatků  do 15.3.2022!

Upozorňujeme na zákonnou možnost vyměření až trojnásobné výše poplatku v případě zpožděné úhrady místních poplatků oproti splatnému výše uvedenému termínu.

Tisk článku