Úřední deska

Pandemie COVID-19, co se především nově týká naší obce

Aktuální opatření bezprostředně se dotýkající správního území obce Čakov

Vážení občané,

Chápu, že vzhledem k dlouhé době, po jakou u nás i jinde nouzový stav platí, a jak dlouho se máme řídit různě měnícími opatřeními, více či méně smysluplnými opatřeními,  jste už unavení, a někteří otrávení z vývoje celé situace. Pandemie je právě zákeřná tím, že se tzv. „na oko“ skoro nic převratného neděje, že přímo kolem vás není bezprostředně zákeřné nebezpečí, virus není vidět, a proto máme pocit, že není tak nebezpečný a je někde daleko a jinde především ve městech, ale přesto nakonec umírají i lidé kolem nás. V tom je bohužel jakýsi klam našeho tzv. zdravého rozumu, nedokážeme se přinutit bránit se neviditelnému nebezpečí. Chtěla bych vás tedy požádat, buďme ještě po dobu těchto tří týdnů , potažmo měsíce, možná i o něco déle trpěliví a empatičtí, dejme tím trochu času navíc našim zdravotníkům, aby si nemuseli vybírat, koho ošetřit prvního a kdo bude ležet na chodbě nebo ve sklepě. Nemusí nás přímo potkat nepříjemný průběh COVIDu, ale může se nám to vyplatit třeba v tak banálním případě, jako je např. nutný rychlý zásah a možnost operace při náhlém zánětu slepého střeva, nebo při autonehodě. Zkusme tedy chvíli bezpodmínečně věřit vědcům a dodržet pravidla, která se po nás žádají, bez ohledu na to, jaká nám připadají. Zkusme přestat myslet jen sami na sebe, nebo spíš mysleme sami na sebe tím, že budeme ohleduplní k ostatním a ono se nám to nakonec samotným vyplatí.

      Děkuji Vám všem za pochopení, trpělivost a snahu o udržení momentálně dobré zdravotní situace v naší obci.

                                                                   Pevné nervy, a především zdraví přeje vám všem starostka obce Lenka Šišpelová.

V souvislosti s novým nouzovým stavem a aktuálně platnými opatřeními si projděme, se týká života v naší obci především následující:

1) Omezení volného pohybu osob pouze na cesty do práce, zpět, za nákupy a další dle taxativně vyjmenovaných výjimek mimo okres i v rámci okresu místa bydliště, dále za účelem pobytu v přírodě, procházek a rekreační sportovní činnosti (běh, jízda na kole apod.) pouze na území obce v místě svého bydliště. Bydlištěm může být rozuměno také pobyt ve vlastním rekreačním objektu, avšak za podmínky, že nebude mezi místy pobytu přejížděno. Každou cestu mimo okres svého bydliště je nutné dle tohoto opatření odůvodnit písemným dokladem nebo písemným čestným prohlášením. Písemná odůvodnění nejsou požadována, pokud se jedná o cesty uvnitř okresu a na území jednotlivých obcí. Písemné vzory těchto dokladů k vyplnění jsou k dispozici všem na OÚ v Čakově, i ke stažení na www stránkách obce.

2) Omezení shlukování osob na veřejných prostranstvích včetně dětských i ostatních hřišť pouze ne členy jedné domácnosti, nebo pouze na dva z jiné domácnosti, nebo cizí a  pokud se nejedná o jednu ze opatřením stanovených výjimek.

3) Nošení ochranných prostředků nosu a úst minimálně ve formě chirurgické roušky nebo dalších prostředků s min. účinností 94% (respirátory, nanoroušky, nanošátky) uvnitř staveb, kromě místa svého bydliště, i na všech veřejně přístupných prostranstvích v zastavěném území obce (tzn. i hřiště ve Vrších, hřbitov, náves  a intravilány obcí Čakov, Čakovec, Holubovské Bašty), mimo zastavěné území také za předpokladu, že není možné dodržet rozestup od jiných  min. 2m, a to s výjimkou dětí mladších 2 let, s výjimkou provozování sportu, či cvičení, případně jiných opatřením vyjmenovaných výjimek. Respirátory, nanoroušky a nanošátky jsme povinni  používat pro vstup do vnitřních prostor prodejen, provozoven, zařízení sociálních služeb , v MHD a veřejné dopravě, na zastávkách veřejné dopravy.

4) Uzavření mateřské školy v Čakově v souladu s opatřením o zákazu prezenční výuky v mateřských školách od 1.3.2021 zatím do 21.3.2021.

5) Proti důraznému doporučení vlády a vzhledem k místní situaci nebudou zatím uzavřena venkovní dětská hřiště a hřiště ve Vrších. Apelujeme na dodržování výše uvedených bodů, především bodu 2 (omezení shlukování osob) a 3 (nošení ochranných prostředků v zastavěných částech obce) a dodržování rozestupů více jak dva metry, aby mohla být hřiště alespoň pro zčásti používána. Týmové sporty jsou tedy (pokud se nebude jednat o členy jedné domácnosti jako např. byla Klapzubova jedenáctka) vzhledem k zákazu shlukování osob zakázány. Pokud by došlo k opakovanému porušování pravidel, budeme nuceni vstup na hřiště zakázat.

6) Společenské místnosti zůstávají pro veřejnost stále uzavřeny.

7) Knihovna funguje pouze v režimu výdejního okénka a po telefonické domluvě s knihovnicí paní Kuklovou. Žádáme, aby s ohledem na vaše, ale také její zdraví jste dodržovali všechna stanovená hygienická pravidla.

8) V provozu Obecního úřadu v Čakově se nic nemění, stále platí, že byste měli upřednostňovat především telefonická, emailová a písemná podání před osobním kontaktem, Obecní úřad v Čakově můžete osobně navštívit v obvyklých  úředních hodinách v PO 14:00 – 18:00 a ve ST 14:00 – 17:00hod. V ostatních případech si prosím vždy domluvte schůzku předem na telefonním čísle 723 872 897. Do vnitřních prostor úřadu vstupujte pouze s nasazenou ochranou úst a nosu min. chirurgickou rouškou, respirátorem, nanorouškou, nanošátkem. Používejte připravenou dezinfekci.

Další podrobnosti a úplné znění všech aktuálně platných opatření najdete najdete na „covidovém“ portále Ministerstva Vnitra na internetových stránkách https://covid.gov.cz/  Je zde velké množství příkladů a konkrétních životních situací, které Vás mohou potkat.

V případě nouze a jakýchkoli problémů vztahujích se ohledně pandemie, oddůvodnéného nedostatku ochranných prostředků a dezinfekce, případně pomoci s očkováním, kontaktujte prosím starostku , nebo místostarostu obce na uvedených telefonních a e-mailových kontaktech (723 872 897, 602 348 959, obec@cakov.cz). Jsme připraveni Vám v rámci našich možností s problematickou situací pomoci.