Úřední deska
Tisk článku

Upozornění na zvýšený úhyn volně žijícího ptactva - ptačí chřipka

zveřejnění zprávy krajské veterinární stanice - ptačí chřipka u volně žijícího ptactva

Vážení občané,

Upozorňujeme, že Krajskou veterinární správou v Českých Budějovicích byl zachycen zvýšený úhyn volně žijícího ,především vodního, ptactva v oblasti Starohaklovského rybníku. U uhynulých kusů byla potvrzena silně přenosná a patogenní nákaza ptačí chřipkou subtyp H5N1. Upozorňujeme tedy chovatele domácí důběže na zvýšené nebezpečí nákazy domácích chovů ptactva volně žijícími druhy a doporučujeme,  aby zvážili opatření, která zabrání styku domácího ptactva s volně žijícími a důsledně dodržovaliopatření biologické bezpečnosti ve svých chovech. Dále upozorňujeme, že pokud zjistí zvýšené úhyny chovaných ptáků, nebo změny v chování či v produkci chovaných ptáků, je třeba, aby tuto skutečnost neprodleně oznámit Krajské veterinární správě SVS pro JIhočeský kraj tel:  720 995 212 (krizová linka  pro nahlášení nákazy nebo krizové situace). 

Upozorňujeme všechny občany, aby v případě nálezu většího množství uhynulých volně žijících ptáků  ve správním území obce Čakov, neprodleně nález hlásily na KVS SVS Jihočeský kraj viz. výše uvedený telefon a s uhynulými ptáky nijak nemanipulovali.

V příloze najdete informace pro chovatele k této problematice.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
letak-ptaci-chripka.pdf 579.6 Kb
Tisk článku