Úřední deska

Zveřejnění návrhu závěrečného účtu Obce Čakov za rok 2020

Návrh závěrečného účtu obce Čakov za rok 2020

Obecní úřad oznamuje, že  návrh "Závěrečného účtu Obce Čakov za rok 2020" včetně "Zprávy o přezkoumání hospodaření za rok 2020" je k nahlédnutí zde:

Závěrečný účet Obce Čakov za rok 2020 (návrh):

Závěrečný účet

Zpráva o přezkoumání včetně Prohlášení kontrolované osoby

Výkaz plnění rozpočtu FIN 122020

Rozvaha

Výkaz zisků a ztrát

Příloha

Zpráva o provedené inventarizaci 2020

Výkazy MŠ Čakov za rok 2020 - Rozvaha MŠ Čakov, Výkaz zisků a ztráty MŠ Čakov, Příloha účetní závěrky MŠ Čakov, Závěrečná zpráva

 a dále v úředních hodinách nebo po telefonické dohodě mimo úřední hodiny v kanceláři Obecního úřadu v Čakově, Čakov č.p.20, 37384Dubné.