Mateřská škola
Tisk článku

Zápis dětí do MŠ Čakov

Podmínky a termín zápisu dětí do MŠ Čakov

Přijímání přihlášek pro školní rok 2021/2022

k předškolnímu vzdělávání proběhne distanční formou.

 

Zápis proběhne v termínu od 3.5.2021 – 14.5.2021

 • zákonný zástupce si stáhne žádost, evidenční list spolu s potvrzením od lékaře na adrese https://ms-cakov.webnode.cz/zapis/zadost-o-prijeti/

 • dále dodá kopii rodného listu dítěte – po kontrole bude skartováno

 • kopii občanského průkazu zákonného zástupce - po kontrole bude skartováno

  Předání dokumentů do MŠ

 • po telefonické domluvě na tel čísle: 737 988 426 osobně v domluvenou hodinu v MŠ

 • v obálce označené ZÁPIS MŠ do schránky umístěné u vchodu do budovy obecního úřadu (hnědá schránka)

 • do datové schránky 3azrb9u

 • mailem – musí být opatřeno elektronickým podpisem

   

  Kritéria pro přijetí dítěte do MŠ

 • Děti s trvalým pobytem ve školském obvodě (Čakov, Čakovec, Jankov, Holašovice, Holubovská bašta), které do 31.8.2021 dosáhnou pěti let a více (OŠD) – zahájí povinnou předškolní docházku

 • Děti s trvalým pobytem ve školském obvodě (Čakov, Čakovec, Jankov, Holašovice, Holubovská bašta), které do 31.8.2021 dosáhnou čtyř let

 • Děti s trvalým pobytem ve školském obvodě (Čakov, Čakovec, Jankov, Holašovice, Holubovská bašta), které v průběhu školního roku 2021/2022 dosáhnou věku tří let ( dnem nástupu je den, kdy dítě dovrší tři roky, případně dle domluvy)

 • Zdravotní způsobilost, včetně absolvování stanovených očkování – doloženo potvrzením lékaře, s vyjímkou dětí narozených do 31.8.2016

 • Děti s trvalým pobytem mimo školský obvod, které musejí plnit povinné předškolní vzdělávání

 

Z důvodů následné komunikace (přidělení registračního čísla)prosíme o pečlivé vyplnění dalších kontaktních údajů

(e-mail,telefon).

Tisk článku