Spolky a sdružení

Sbor dobrovolných hasičů Čakov

rok založení : 1888

členská základna : 22 členů

členské příspěvky : 60,-Kč/rok (důchodci dobrovolný)

předseda : Jiří Doboš, Čakov 39

velitel : Miloš Ryba, Holubovská Bašta

strojník : Jan Sháněl, Čakov 48

jednatel : František Burda, Čakov 46

pokladník : Ladislav Prener, Čakov 35

Požární zbrojnice se nachází na návsi v Čakově vedle č. p. 16.

O SDH Čakov vytištěno v Českobudějovickém deníku dne 2.7.2009