Spolky a sdružení

Sbor dobrovolných hasičů Čakovec

členská základna : 17 členů

členské příspěvky : 100 Kč/rok

předseda : Václav Interholc, Čakov 19

velitel : Jan Sládek, Čakovec 29

strojník :

jednatel : Václav Ferebauer, Čakovec 4

Požární zbrojnice se nachází na návsi v Čakovci vedle garáže přilehlé k Místní lidové knihovně č.p. 15.