Spolky a sdružení

Základní organizace Českého svazu včelařů Čakov

ZO ČSV byla založena v roce 1925.
V současné době má ZO Čakov 42 členů, kteří chovají 320 včelstev. V organizaci jsou další členové těchto obcí: Čakov, Čakovec, Holubovská Bašta, Jankov, Holašovice, Záboří, Lipanovice, Strýčice a Radošovice.
Hlavním úkolem naší organizace je udržet a zvyšovat počet chovaných včelstev, získat nové, hlavně mladé zájemce o včelaření. Celkový počet včelstev v Česku stále klesá a tento nežádoucí stav je nutné zastavit Včela má naprosto nezastupitelné místo v přírodě a jako opylovač je zcela nenahraditelná pro krajinotvorbu. Naše ZO si je plně vědoma tohoto stavu a snaží se pomáhat nejen svým členům, ale rovněž vytvářet dobré podmínky pro chov včelstev výsadbou vhodných dřevin prostřednictvím Agentury ochrany přírody a dotvářet původní ráz krajiny. Dalším úkolem naší ZO je trvalá propagace kvality Českého medu a jeho významu pro zdraví člověka. To chceme dokazovat každoroční účastí na selských slavnostech v Holašovicích (zde), protože včelařství - řemeslo s tisíciletou tradicí rozhodně na takovou akci patří.
V rámci finančních možností přispívá včelařům i obecní úřad Čakov, který má rovněž zájem na rozvoji včelařství a patří mu za to poděkování.

Jakékoliv dotazy Vám rádi zodpoví:

Předseda: ing. Vladimír Šámal, Prokišova 351/4, České Budějovice
e-mail: vladimir_samal@nature.cz, tel. 386357031,

Jednatel: Ondřej Janáč, Záboří 21, 721533654

Člen: Vladimír Bezděka, České Vrbné 1993, 370 11 České Budějovice
e-mail: vladimir.bezdeka@ct.cz, tel. 385520838, 602167661

Obec Čakov každoročnš podporuje činnost místních včelařů finančními prostředky ze svého rozpočtu dotací na provozní a materiálové náklady spolku konkrétně na nákup mezistěqn pro potřeby našich včelařů.