Aktuality
Pozvánka na tradiční rozsvícení vánočního stromu v Čakově
pozvánka na rozsvícení vánočního stromu 2.12.2023
více
Informace o stávce učitelů i ostatních pracovníků ZŠ a MŠ Dubné 27.11.2023 a poskytnuté vysvětlení ředitele ZŠ a MŠ Dubné
Informace ke stávce učitelů i ostatních pracovníků ZŠ a MŠ Dubné 27.11.2023
více
Návrh rozpočtu na rok 2024 a střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2025 a 2026 DSO Blanský les Podhůří
Návrh rozpočtu a střednědobého výhledu rozpočtu DSO Blanský les
více
Oznámení o nállezu kamerunské ovce
Oznámení o nálezu ovce
více
Oznámení - změna svozu komunálního odpadu na tzv. zimní období - středa každý lichý týden
oznámení o změně svozu komunálního odpadu na tzv. zimní režim
více
Aktuality z naší knihovny v Čakovci
aktuality v knihovny
více
Schválený rozpočet na rok 2023
Schválený rozpočet na rok 2023
více
Nabídka poradenství pro občany MAS Blanský les - Nová zelená úsporám a Nová zelená úsporám Light - ZDARMA
nabídka bezplatného dotačního poradenství pro občany
více
Oznámení o finanční podpoře Jihočeského kraje v roce 2022 na akci " Zpevněné plochy na odpadové nádoby a další odpadové hospodářství ve správním obvodu obce Čakov" z Programu obnovy venkova 2022
projekt podpořený z dotačního programu Jihočeského kraje POV 2022
více
Zveřejnění schváleného závěrečného účtu Obce Čakov za rok 2021
Závěrečného účet obce Čakov za rok 2021
více
OZNÁMENÍ o povinnosti uzavření smlouvy o odvádění odpadních vod a úhradách stočného od 1.5.2022
povinnost majitelů nemovitostí připojených na veřejnou kanalizaci v obci Čakov
více
Schválený rozpočet na rok 2022
Schválený rozpočet na rok 2022
více
Oznámení o finanční podpoře Jihočeského kraje na Vybavení zahrady MŠ Čakov novými herními prvky
projekt podpořený z dotačního programu Jihočeského kraje
více
Oznámení o kolaudaci a zkušebním provozu stavby "Kanalizace a ČOV Čakov" a o finanční podpoře projektu
informace ohledně dokončení stavby a finanční podpoře kanalizace a ČOV Čakov
více
Oznámení o poskytnutí podpory z POV Jihočeského kraje na jímku na dovoz odpadních vod
finanční podpora na jímku na dovoz odpadních vod
více
Postup připojování nemovitostí v obci Čakov na novou obecní kanalizaci a ČOV
oznámení občanům o postupu a termínech napojování nemovitostí na novou kanalizaci
více
Oznámení - postup stavebních prací kanalizace a ČOV Čakov
postup stavebních prací na kanalizačních stokách C, výtlaku a čerpací stanici a ČOV v dubnu 2021
více
Oznámení - stavba kanalizace a ČOV Čakov
postup stavebních prací na kanalizačních stokách C, výtlaku a čerpací stanici v lednu a únoru 2021
více
Aktualizovaná a přesnější situace navrhovaných veřejných částí přípojek na kanalizaci a ČOV Čakov
více
Oznámení o započetí stavby kanalizace a ČOV Čakov
více
Závěrečný účet Obce Čakov za rok 2019
více
Schválený rozpočet obce za rok 2020
více