Aktuality
Oznámení o konání zastupitelstva obce 21.6.2021 v 19:00 hodin
zasedání zastupitelstva obce dne 21.6.2021 v 19:00 hodin na OÚ v Čakově
Pozvánka na DĚSTSKÝ DEN aneb VÍTEJ VE SVĚTĚ POVOLÁNÍ
pozvánka na dětský den na sobotu 19.6.2021 od 14 hodin
Zveřejnění návrhu závěrečného účtu Obce Čakov za rok 2020
Návrh závěrečného účtu obce Čakov za rok 2020
Zveřejnění záměru obce s nakládání s majetkem - darování pozemků Jihočeskému kraji
záměr obce o darování pozemků Jihočeskému kraji
Letní příměstský tábor v Čakově s podtitulem "Indiánské léto"
informace o konání dětského příměstského tábora 12.-16.7.2021
Informace o provozu MŠ Čakov od 12.4.2021
Provoz MŠ Čakov od 12.4.2021
Provoz knihovny v Čakovci od 12.4.2021
Oznámení o podmínkách provozu knihovny od 12.4.2021
Oznámení - postup stavebních prací kanalizace a ČOV Čakov
postup stavebních prací na kanalizačních stokách C, výtlaku a čerpací stanici a ČOV v dubnu 2021
Očkování proti COVID-19 - registrace pro všechny 70+
Spuštěna registrace na očkování pro všechny starší 70ti let.
Oznámení k výběru místních poplatků pro rok 2021
způsob a termíny výběru místních poplatků pro rok 2021
Aktuálně z naší knihovny - fungování v době pandemie COVID-19
aktuálně z knihovny v době pandemie COVID-19
Oznámení - stavba kanalizace a ČOV Čakov
postup stavebních prací na kanalizačních stokách C, výtlaku a čerpací stanici v lednu a únoru 2021
Aktuality k očkování populace na COVID-19
Očkování na COVID-19 v několika fázích dle scénáře Ministerstva zdravotnictví
Pandemie COVID-19 - příznaky chřipka vs. COVID-19
oficiální informace ministerstva zdravotnictví, jak řešit nejčastější situace spojené s pandemií COVID-19
Aktualizovaná a přesnější situace navrhovaných veřejných částí přípojek na kanalizaci a ČOV Čakov
Oznámení o finanční podpoře Jihočeského kraje
Akce podpořené z dotačních programů Jihočeského kraje v roce 2020
Oznámení o započetí stavby kanalizace a ČOV Čakov
Závěrečný účet Obce Čakov za rok 2019
Schválený rozpočet obce za rok 2020
Zavádíme pro občany zdarma službu Mobilní rozhlas
v souvislosti s krizovým řízením i po něm