Aktuality

Oznámení o konání zasedání zastupitelstva
dne 27.1.2020 od 18:30 v budově OÚ v Čakově čp.20

Nová obecně závazná vyhláška č. 1/2020
o místním poplatku ze psů

Zveřejnění rozpočtového provizoria na rok 2020

Záměr pachtu zemědělských pozemků
určených k zemědělské činnosti

Nová obecně závazná vyhláška č.5/2019
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Nová obecně závazná vyhláška č.4/2019
o místním poplatku z pobytu

Nová obecně závazná vyhláška č.3/2019
o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Schválený rozpočet na rok 2019