Aktuality
Pozvánka na Dětský den pod názvem Bláznivá olympiáda s Pipi
Pozvánka na Dětský den 10.6.2023
více
Rozhodnutí Magistrátu města České Budějovice o povolení úplné uzavírky pozemní komunikace č. III/14322 - oprava mostu přes přepad Dubenského rybníka
rozhodnutí o úplné uzavírce z důvodu opravy mostu přes přepad Dubenského rybníka
více
Informace KVS o výskytu hromadného úhynu volně žijících ptáků v dosahu do 10km od obce Čakov v důsledku ptačí chřipky
Informace o hromadném úhynu volně žijícího ptactva - ptačí chřipka
více
Oznámení - změna svozu komunálního odpadu na tzv.. letní období - středa každý týden
oznámení o změně svozu komunálního odpadu na tzv. letní režim
více
Schválený rozpočet na rok 2023
Schválený rozpočet na rok 2023
více
Oznámení o výběru místních poplatků v roce 2023
upozornění na termín splatnosti místních poplatků na rok 2023
více
Informace finančního úřadu k podání daňového přiznání daně z nemovitostí za rok 2023
informace k podání daňového přiznání daně z nemovitostí 2023
více
Bytový dům pro seniory v obci Dubné - nabídka a podmínky ubytování
nabídka a podmínky ubytování v bytovém domě pro seniory v obci Dubné
více
Nabídka poradenství pro občany MAS Blanský les - Nová zelená úsporám a Nová zelená úsporám Light - ZDARMA
nabídka bezplatného dotačního poradenství pro občany
více
Oznámení o finanční podpoře Jihočeského kraje v roce 2022 na akci " Zpevněné plochy na odpadové nádoby a další odpadové hospodářství ve správním obvodu obce Čakov" z Programu obnovy venkova 2022
projekt podpořený z dotačního programu Jihočeského kraje POV 2022
více
Zveřejnění schváleného závěrečného účtu Obce Čakov za rok 2021
Závěrečného účet obce Čakov za rok 2021
více
OZNÁMENÍ o povinnosti uzavření smlouvy o odvádění odpadních vod a úhradách stočného od 1.5.2022
povinnost majitelů nemovitostí připojených na veřejnou kanalizaci v obci Čakov
více
Schválený rozpočet na rok 2022
Schválený rozpočet na rok 2022
více
Oznámení o finanční podpoře Jihočeského kraje na Vybavení zahrady MŠ Čakov novými herními prvky
projekt podpořený z dotačního programu Jihočeského kraje
více
Oznámení o kolaudaci a zkušebním provozu stavby "Kanalizace a ČOV Čakov" a o finanční podpoře projektu
informace ohledně dokončení stavby a finanční podpoře kanalizace a ČOV Čakov
více
Oznámení o poskytnutí podpory z POV Jihočeského kraje na jímku na dovoz odpadních vod
finanční podpora na jímku na dovoz odpadních vod
více
Postup připojování nemovitostí v obci Čakov na novou obecní kanalizaci a ČOV
oznámení občanům o postupu a termínech napojování nemovitostí na novou kanalizaci
více
Oznámení - postup stavebních prací kanalizace a ČOV Čakov
postup stavebních prací na kanalizačních stokách C, výtlaku a čerpací stanici a ČOV v dubnu 2021
více
Oznámení - stavba kanalizace a ČOV Čakov
postup stavebních prací na kanalizačních stokách C, výtlaku a čerpací stanici v lednu a únoru 2021
více
Aktualizovaná a přesnější situace navrhovaných veřejných částí přípojek na kanalizaci a ČOV Čakov
více
Oznámení o finanční podpoře Jihočeského kraje
Akce podpořené z dotačních programů Jihočeského kraje v roce 2020
více
Oznámení o započetí stavby kanalizace a ČOV Čakov
více
Závěrečný účet Obce Čakov za rok 2019
více
Schválený rozpočet obce za rok 2020
více