Aktuality

Oznámení o místě a době konání voleb
do zastupitelstev krajů

Záměr pachtu vodních ploch - rybníky v obci Čakov

Oznámení o počtu a sídle volebních okrsků

Záměr pronájmu majetku obce
část lesního pozemku parc.č.1652/1

Záměr pronájmu majetku obce
prodloužení vodovodu provozovateli firmě ČEVAK, a.s.

Mimořádné opatření KHS Jihočeského kraje
proti šíření COVID-19

Závěrečný účet Obce Čakov za rok 2019

Zveřejňujeme nález zvířete - psa v obci Čakov

Schválený rozpočet obce za rok 2020

INFORMACE k obnovení úředních hodin na Obecním úřadu v Čakově
s platností od 20.4.2020

Oznámení o pravidelné změně svozu komunálního
v tzv. letním období

Zavádíme pro občany zdarma službu Mobilní rozhlas
v souvislosti s krizovým řízením i po něm

Informace ohledně nakládání s odpadem v době epidemie COVID-19

Oznámení prodej dřeva