Rozpočet a závěrečný účet
Tisk článku

Schválený závěrečný účet Obce Čakov za rok 2022

schválený závěrečný účet obce Čakov za rok 2022

Obecní úřad oznamuje, že zastupitelstvo na svém zasedání dne 26.6.2023 schválilo zveřejněný návrh závěrečného účtu.

Schválený "Závěrečný účet Obce Čakov za rok 2022" včetně "Zprávy o přezkoumání hospodaření za rok 2022" najdete zde:

Závěrečný účet Obce Čakov za rok 2022 :

Závěrečný účet 

Závěrečný úřet -  podrobnější rozbory položek

Zpráva o přezkoumání hospodaření obce  

Výkaz plnění rozpočtu FIN 2-12

Rozvaha

Výkaz zisků a ztrát

Příloha

Zpráva o provedené inventarizaci 2022

Výkazy MŠ Čakov za rok 2022 - účetní výkazy MŠ Čakov za rok 2022Závěrečná zpráva

 a dále v úředních hodinách nebo po telefonické dohodě mimo úřední hodiny v kanceláři Obecního úřadu v Čakově, Čakov č.p.20, 37384Dubné.

Tisk článku