Úřední deska
Tisk článku

Krizová opatření vlády ze dne 15.3.2020

platná od 16.3.2020 nebo jejich vydáním

Vážení občané, 

věnujte prosím zvýšenou pozornost mimořádným opatřením vlády ČR, vydaným dne 15.3.2020 s účinností od 16.3.2020 nebo jejich vydáním. Jedná se o  usnesení (uvádíme pouze základní výtah z obsahu, přesné znění naletneze v přiloženém souboru):

č.83 - povolání vojáků a příslučníků celní správy k plnění úkolů Policie ČR v souvislosti s epidemií COVID-19

č.214 - nařízení ohledně zdravotních pracovnělékařských prohlídkách, prodloužení patnosti povolení k pobytu po dobu nouzového stavu

        - upřesnění zákazu maloobchodního prodeje o další výjimky za zákazu (podrobnosti naleznete v přiloženém usnesení)

        - určuje podmínky prodeje nebaleného pečiva

        - zakazuje prodej služeb ubytování, provoz autoškol, provož smoobslužných prádelen a čistíren, přítomnost veřejnosti v prodejnách stavebnin, stavebních výrobků a hobby marketů, na venkovních a vnitřních sportovištích a další.

č.215 - zákaz volného pohybu osob na území ČR s výjimkou:

a) cest do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti,
b) nezbytných cest za rodinou nebo osobami blízkými,
c) cest nezbytně nutných k obstarávání základních životních potřeb (např. nákup potravin, léků a zdravotnických
prostředků, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží, krmiv a dalších
potřeb pro zvířata), včetně potřeb příbuzných a osob blízkých, zajištění péče o děti, zajištění péče
o zvířata, využívání nezbytných finančních a poštovních služeb, doplnění pohonných hmot,
d) cest nezbytně nutných k zajištění potřeb a služeb podle písmene c) pro jinou osobu (např. dobrovolnictví,
sousedská výpomoc),
e) cest do zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb, včetně zajištění nezbytného doprovodu
příbuzných a osob blízkých, a zařízení veterinární péče,
f) cest za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí, včetně zajištění nezbytného doprovodu
příbuzných a osob blízkých,
g) výkonu povolání nebo činností sloužících k zajištění
1. bezpečnosti, vnitřního pořádku a řešení krizové situace,
2. ochrany zdraví, poskytování zdravotní nebo sociální péče, včetně dobrovolnické činnosti,
3. individuální duchovní péče a služby,
4. veřejné hromadné dopravy a další infrastruktury,
5. služeb pro obyvatele, včetně zásobování a rozvážkové služby,
6. veterinární péče,
h) pobytu v přírodě nebo parcích,
i) cest zpět do místa svého bydliště,
j) pohřbů;

- nařízení omezit pohyb osobám na veřejných místech pouze na dobu nezbytně nutnou a pobývat v místě svého bydliště

 - doporučení zaměstnavatelům využití maximální možnosti práci na dálku, omezit na nezbytně nutné kontakt se zákazníky,  zvýšit hygienická opatření ve veřejných prostorách

č.216 - zákaz čerpání dovolené pro zdravotnické pracovníky po dobu nouzového stavu

č.217 - nařízení o omezení činnosti orgánů veřejné moci a správním orgánům  (krajské, obecní úřady, magistráty a další pracoviště) pouze na činnosti krizového řízení a pozastavení výkonu ostatních agend, dále omezení osobního kontaktu zaměstnanců úřadu s ostatními osobami

č.218 - odložení hlasování v plánovaných volbách a úprava postupů a lhůt pro volby do Parlamentu ČR

č.219 - nařízení o zajištění  náhradní péče o děti bezpečnostních sborů, zdravotníků a orgánů služeb ochrany zdraví

č.220 - nařízení pracovní povinnosti studentům posledních ročníků vysokých, vyšších odborných a středních zdravotnických škol

 

        

 

       

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
mimoradna-opatreni-usneseni-84-90.pdf 140.3 Kb
mimoradna-opatreni-usneseni-84vojaci.pdf 95.3 Kb
Tisk článku