Obec Čakov

Vyhlášky a provozní řády
Tisk článku

Veřejné projednání návrhu nového územního plánu Obce Čakov

Oznámení o zahájení řízení o vydání územního plánu Čakov v katastrálním území Čakov u Českých Budějovic, Čakovec a veřejné projednání návrhu územního plánu:

Veřejná vyhláška

Textová část návrhu ÚP:

Textová část - návrh

Textová část oddůvodnění

 

Grafická část návrhu ÚP:

Výkres základního členění území,

Hlavní výkres,

Koncepce dopravní a technické infrastruktury,

Výkres VPS, VPO a asanací,

Výkres širších vztahů,

Koordinační výkres,

Vyhodnocení předpokládaných záborů ZPF a PUPFL.

Tisk článku

Nová obecně závazná vyhláška

kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Čakov

Na svém zasedání Zápis č. 4/13 ze dne 25.2.2013 usnesením č. 3 zastupitelstvo Obce Čakov odsouhlasilo a vydává novou Obecně závaznou vyhlášku č.01/2013, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Čakov.

Zveřejňujeme znění tohoto dokumentu: Obecně závazná vyhláška 01/2013  kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Čakov.


Vyhlášky a provozní řády

Jednací řád zastupitelstva obce Čakov
Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 o místních poplatcích 
Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místních poplatcích (zrušeno k 1.1.2013)
Vyhláška č. 1/2005 o pravidlech pro pohyb psů (bude zrušeno k 20.3.2013)
Vyhláška č. 5/2004 - zrušení vyhlášky č. 2 /2003
Vyhláška č. 3/2004 - požární řád obce
Obecně závazná vyhláška obce Čakov č. 1/2007 ZŠ
Obecně závazná vyhláška obce Čakov č. 3/2007 o úhradě vodného a ve dvousložkové formě 
Obecně závazná vyhláška obce Čakov č. 4/2003, kterou se stanoví systém nakládání s komunálními odpady                                               Provozní řád veřejného internetu v knihovně                                                                                                                                                                                                                  
Provozní řád pohřebiště  
Provozní řád klubovny Čakovec

ÚPSÚ Čakov - Obecně závazná vyhláška obce Čakov ze dne 20. 9. 1999 o závazných částech územního plánu sídelního útvaru Čakov je pouze v písemné podobě k nahlédnutí na OÚ Čakov, Stavebním úřadu Magistrátu města České Budějovice a na Odboru územního plánovatí Magistrátu města České Budějovice.

Obecně závazná vyhláška obce Čakov č. 1 /2004 změna č. 1 a - c územního plánu sídelního útvaru Čakov je pouze v písemné podobě k nahlédnutí na OÚ Čakov, Stavebním úřadu Magistrátu města České Budějovice a na Odboru územního plánovatí Magistrátu města České Budějovice.

Změna č. 2 územního plánu sídelního útvaru Čakov :

  1. Veřejná vyhláška č. 1/2009 - opatření obecné povahy 
  2. Výkres základního členění
  3. Hlavní výkres
  4. Výkres pořadí změn v území - etapizace
  5. Koordinační výkres
  6. Výkres širších vztahů
  7. Výkres předpokládaných záborů půdního fondu

Dnes je 23.11.2017

svátek slaví Klement

Aktuality

Pozvánka na rozsvícení vánočního stromu
na sobotu 2.12.2017 od 17:00 hodin
více
Návrh rozpočtu a návrh střednědobého výhledu rozpočtu DSO Blanský les
více
Dotazník připravenosti na Blackout
spolupráce s krizovým řízením Jihočeského kraje
více
Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny ČR
více
Oznámení o svozu komunálního odpadu
v období od 3.10.2017 do 30.4.2018
více
Rozpočtový výhled na 2014-2017
více